ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ "โรงเรียนบ้านคลองลาน จะเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ข่าวประชาสัมพันธ์
13 มิ.ย 62 โรงเรียนบ้านคลองลานได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 14 มิ.ย. 62
กิจกรรมส่งเสรอมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียนและจัดตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 06 มิ.ย. 62
คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนี 04 มิ.ย. 62
กรมปศุสัตว์อำเภอหนองบัวพร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมการให้อาหารเสริมนมของโรงเรียนบ้านคลองลาน 24 พ.ค. 62
คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 18 พ.ค. 62
ศูนย์อนามัยที่ 3 มาแนะนำให้ความรู้ในการทำโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 01 มิ.ย. 62
คณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานจัดเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค. 62
โรงเรียนบ้านคลองลาน ได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2561 24 เม.ย. 62
วารสาร
4/2560
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
สวัสดีลูกลานทุกคนครับ (686/0) 11 ก.ย. 57
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน