ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
05 ม.ค. 60 ถึง 06 ม.ค. 60 สอบ Pre O-net
30 ธ.ค. 59 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
28 ธ.ค. 59 ถึง 29 ธ.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
02 ธ.ค. 59 ร่วมกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ
15 พ.ย. 59 ถึง 16 พ.ย. 59 การแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
03 พ.ย. 59 กิจกรรมถวายความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
03 พ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่2
08 ก.ย. 59 รับการประเมินสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
20 ส.ค. 59 ถึง 21 ส.ค. 59 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โดยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเครื่องสักการะ ร้องเพลงและมอบมะลิให้แม่  มอบอาหารให้ผู้สูงอายุ
18 ก.ค. 59 ถึง 19 ก.ค. 59 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
01 ก.ค. 59 จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
24 มิ.ย. 59 วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด
09 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู
28 มี.ค. 59 ถึง 29 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2558
26 มี.ค. 59 งานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
17 มี.ค. 59 ถึง 18 มี.ค. 59 สอบวัดผลกลางจาก สพป.นว ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
14 มี.ค. 59 ถึง 15 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
09 มี.ค. 59 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2558
22 ธ.ค. 58 รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
15 ธ.ค. 58 ถึง 16 ธ.ค. 58 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 (ระดับภาค) จ.พิษณุโลก
18 พ.ย. 58 ถึง 19 พ.ย. 58 ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ศูนประฃุมแห่งชาติเมืองทองธานี
05 พ.ย. 58 ประฃุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
10 ต.ค. 58 วันปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
07 ต.ค. 58 ถึง 08 ก.ย. 58 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ที่โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
06 ต.ค. 58 สอบแข่งขันความเป็นเลิศที่โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก (ป.1-3 ภาคเช้า ป.5-6 ภาคบ่าย)
06 ต.ค. 58 สอบแข่งขันความเป็นเลิศที่โรงเรียนสามมิตร (ป.3 ภาคเช้า ป.4 ภาคบ่าย)
05 ต.ค. 58 สอบประมวลผลการอ่านครั้งที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
28 ก.ย. 58 ถึง 29 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
02 ก.ย. 58 อบรมจราจรและอัคคีภัย เทศบาลตำบลหนองบัว
21 ส.ค. 58 กิจกรรมกีฬาครู สพป.นว.๓
17 ส.ค. 58 ถึง 20 ส.ค. 58 กิจกรรมกีฬาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
12 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
31 ก.ค. 58 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
30 ก.ค. 58 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
17 ก.ค. 58 รับประกาศนียบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทาน(ขนาดเล็ก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
14 ก.ค. 58 รับการประเมินโรงเรียนอ่อนหวาน
14 ก.ค. 58 รับการประเมินโรงเรียนอ่อนหวาน
02 ก.ค. 58 กีฬาสีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
01 ก.ค. 58 วันสถาปนาลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา 3
  วันที่ 31 มกราคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอบที่โรงเรียนบ้านเขานางต่วม
 วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบที่โรงเรียนอุดมพัฒนา
ฝ่ายวิชาการ
16 ม.ค. 58 กิจกรรมวันครู
การจัดงานวันครู ปึ 2558  ทางสมาคมครูอำเภอหนองบัวได้จัดงานภาคเช้าและภาคค่ำ  ณ  โรงเรียนหนองบัว (มัธยม)
ธุรการ
14 ม.ค. 58 ประเมินโรงเรียนพระราชทานประถม(ขนาดเล็ก)
09 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558  ในวันที่ 9  มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านคลองลาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
08 ม.ค. 58 พานักเรียนทำฟัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำฟันที่โรงพยาบาลหนองบัว
อนามัยโรงเรียน
06 ม.ค. 58 สอบ Pre O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา 3
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอบที่โรงเรียนบ้านเขานางต่วม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบที่โรงเรียนบ้านคลองลาน
ฝ่ายวิชาการ
06 ม.ค. 58 พานักเรียนทำฟัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1 ทำฟันที่โรงพยาบาลหนองบัว 
อนามัยโรงเรียน
05 ม.ค. 58 ประชุมประจำเดือนข้าราชการครูโรงเรียนบ้านคลองลาน
วันจันทร์ ที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 15.30 น ขอเชิญคณะครูประชุมประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประกันคุณภาพ
ธุรการ
27 ธ.ค. 57 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว/ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
27 ธ.ค. 57 ถึง 29 ธ.ค. 57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
ค่ายศรีวรรณ จ.เพชรบูรณ์ นายธิติ บุญประสพ และนางสินถนอม เจริญสุข
23 ธ.ค. 57 สอบ Pre-O-Net ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านคลองลาน/ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
20 ธ.ค. 57 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
สวนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชุดสุภาพ นายละไม สารี
17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
จังหวัดแพร่/ชุดสุภาพ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
11 ธ.ค. 57 สอบ Pre-O-Net ครั้งที่ 1

 

โรงเรียนบ้านคลองลาน/ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
05 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนบ้านคลองลาน/ชุดสุภาพสีเหลือง ฝ่ายจัดโครงการวันสำคัญ
02 ธ.ค. 57 ถึง 04 ธ.ค. 57 Scan การอ่านนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3,4 และุ 6
โรงเรียนบ้านคลองลาน/ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ