ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นางสาวปัทมพร เก่าราชการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1