ข่าวประชาสัมพันธ์
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี2564 (อ่าน 7) 29 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (อ่าน 854) 14 ก.พ. 63
กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านคลองคลาน ปี2563 เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย (อ่าน 940) 31 ม.ค. 63
โรงเรียนบ้านคลองลานได้รับางวัลต้นแบบในการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ ประจำปี 2562 (อ่าน 867) 25 ธ.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่๙วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ (อ่าน 989) 05 ธ.ค. 62
โรงเรียนบ้านคลองลาน จัดการสอบประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (อ่าน 887) 29 พ.ย. 62
โรงเรียนบ้านคลองลานส่งนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (อ่าน 831) 29 พ.ย. 62
ถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า #พระบิดาลูกเสือไทย (อ่าน 855) 25 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/62 5 พ.ย. 2562 (อ่าน 805) 06 พ.ย. 62
9 ส.ค 62 คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 (อ่าน 492) 13 ส.ค. 62
7 ส.ค 62 รร.บ้านคลองลานได้จัดกีฬาสีภายใน ต้นลานเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 507) 13 ส.ค. 62
นายกองค์บริหารส่วนตำบลหนองบัวพร้อมด้วยบุคลากรได้มาให้ความรู้โครงการคุณธรรม นำชัวิต (อ่าน 498) 13 ส.ค. 62
31 กค 62 สำนักงานกรมปศุสัตว์ ต.หนองบัว ได้มาสุ่มตรวจอาหารเสริมนม รร.บ้านคลองลาน (อ่าน 533) 13 ส.ค. 62
17 ส.ค 62 คณะครูจะนำนักเรียนทัศนศึกษา มหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทอง (อ่าน 512) 13 ส.ค. 62
26 กค.62 คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย (อ่าน 527) 30 ก.ค. 62
26 กค.62 คณะครูและนักเรียนทำพิธีเฉลิมพระชนพรรษา ในหลวง ร.10 (อ่าน 489) 30 ก.ค. 62
วันที่ 16 ก.ค.2562 คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญ ถวายเทียน ในวันอาสาฬหบูชา (อ่าน 491) 16 ก.ค. 62
26 มิ.ย 62 คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ต้านภัยยาเสพติดโลก (อ่าน 505) 04 ก.ค. 62
22 มิ.ย 62 คณะครูได้พานักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน อบต.หนองบัว (อ่าน 462) 03 ก.ค. 62
19 มิ.ย 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 405) 03 ก.ค. 62
13 มิ.ย 62 โรงเรียนบ้านคลองลานได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 487) 14 มิ.ย. 62
กิจกรรมส่งเสรอมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียนและจัดตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 516) 06 มิ.ย. 62
คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนี (อ่าน 493) 04 มิ.ย. 62
ศูนย์อนามัยที่ 3 มาแนะนำให้ความรู้ในการทำโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (อ่าน 508) 01 มิ.ย. 62
คณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานจัดเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 473) 30 พ.ค. 62
กรมปศุสัตว์อำเภอหนองบัวพร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมการให้อาหารเสริมนมของโรงเรียนบ้านคลองลาน (อ่าน 529) 24 พ.ค. 62
คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา (อ่าน 531) 18 พ.ค. 62
โรงเรียนบ้านคลองลาน ได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2561 (อ่าน 625) 24 เม.ย. 62
28 มี.ค.62 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร ป.6และม.3 (อ่าน 630) 04 เม.ย. 62
กำหนดเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พ.ค.2562 (อ่าน 543) 25 มี.ค. 62
กำหนดปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค 2562 -14 พ.ค 2562 (อ่าน 553) 25 มี.ค. 62
ขอเชิญชวนชาวอำเภอหนองบัว ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส ในวันที่ 24 มี.ค 62 เวลา 08.00น - 17.00 น (อ่าน 636) 05 มี.ค. 62
โรงเรียนบ้านคลองลานเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 771) 01 มี.ค. 62
22 ก.พ.62 คณะครูโรงเรียนบ้านคลองลานได้เข้าร่วมประชุมการเสริมสร้างความรู้ประเมินวิทยฐานะ (อ่าน 653) 21 ก.พ. 62
วันที่ 19 ก.พ.62 คณะครูและนักเรียนได้ไปทำบูญวันมาฆบูชาและร่วมเวียนเทียน (อ่าน 595) 19 ก.พ. 62
5 ธ.ค.61 คณะครูได้พานักเรัยนไปพัฒนาอ่างเก็บน้ำเขาพระ 2 จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ อำเภอหนองบัว (อ่าน 773) 06 ธ.ค. 61
30พ.ย.61 รร.วัดศรีอุทุมพร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบ้านคลองลาน (อ่าน 834) 03 ธ.ค. 61
25พ.ย.61 โรงเรียนบ้านคลองลาน ทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จมหาธีราชเจ้า (อ่าน 739) 03 ธ.ค. 61
13 พ.ย.61ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2561และเข้ารับการอบรมเรื่องการสื่อสารระหว่า (อ่าน 745) 12 พ.ย. 61
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 (อ่าน 717) 05 ต.ค. 61
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 ตุลาคม 2561 (อ่าน 708) 05 ต.ค. 61
4-5 ต.ค 2561 มัธยมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประถมสอบกลางปี ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 649) 24 ก.ย. 61
21 ก.ย 2561 คณะครูไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า (อ่าน 770) 20 ก.ย. 61
วันที่ 29 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านคลองลานจัดงานภาคภูมิแห่งเสมา มุทิตา ด้วยดวงใจ (อ่าน 741) 19 ก.ย. 61
18 สิงหาคม 2561 นักเรียนทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ เมืองทองธานี (อ่าน 655) 23 ก.ค. 61
9 สิงหาคม 2561 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียน (อ่าน 637) 23 ก.ค. 61
วารสารข่าวโรงเรียนบ้านคลองลานครั้งที่1/2560 (อ่าน 1198) 03 ก.ค. 60
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมงานเดินขบวนสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านคลองลาน (อ่าน 966) 28 มิ.ย. 59
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ขอเชิญร่วมงานวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 946) 15 มิ.ย. 59
แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 1048) 11 พ.ค. 59