ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 )
ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล 10  มิถุนายน  2561 )

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
9
7
16
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
5
10
15
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
53
48
101
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
11
6
17
1
ม.3
5
8
13
1
รวมมัธยมต้น
24
22
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
70
147
9