ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ธ.ค.61 คณะครูได้พานักเรัยนไปพัฒนาอ่างเก็บน้ำเขาพระ 2 จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ อำเภอหนองบัว (อ่าน 14) 06 ธ.ค. 61
30พ.ย.61 รร.วัดศรีอุทุมพร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบ้านคลองลาน (อ่าน 17) 03 ธ.ค. 61
25พ.ย.61 โรงเรียนบ้านคลองลาน ทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จมหาธีราชเจ้า (อ่าน 14) 03 ธ.ค. 61
13 พ.ย.61ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2561และเข้ารับการอบรมเรื่องการสื่อสารระหว่า (อ่าน 38) 12 พ.ย. 61
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 (อ่าน 67) 05 ต.ค. 61
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 ตุลาคม 2561 (อ่าน 66) 05 ต.ค. 61
4-5 ต.ค 2561 มัธยมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประถมสอบกลางปี ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 83) 24 ก.ย. 61
21 ก.ย 2561 คณะครูไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า (อ่าน 69) 20 ก.ย. 61
วันที่ 29 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านคลองลานจัดงานภาคภูมิแห่งเสมา มุทิตา ด้วยดวงใจ (อ่าน 79) 19 ก.ย. 61
18 สิงหาคม 2561 นักเรียนทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ เมืองทองธานี (อ่าน 149) 23 ก.ค. 61
9 สิงหาคม 2561 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียน (อ่าน 123) 23 ก.ค. 61
วารสารข่าวโรงเรียนบ้านคลองลานครั้งที่1/2560 (อ่าน 411) 03 ก.ค. 60
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมงานเดินขบวนสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านคลองลาน (อ่าน 443) 28 มิ.ย. 59
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ขอเชิญร่วมงานวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 467) 15 มิ.ย. 59
แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 478) 11 พ.ค. 59
๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 550) 10 มี.ค. 59
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญชวนร่วมงานฉลองป้ายโรงเรียนพระราชทาน และงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ที่โรงเรี (อ่าน 409) 03 มี.ค. 59
๙ มีนาคม ๒๕๕๙ สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 370) 03 มี.ค. 59
๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ สอบวัดผลกลางจาก สพป.นว ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 422) 03 มี.ค. 59
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญชวนร่วมงานฉลองป้ายโรงเรียนพระราชทาน และงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ที่โรงเรี (อ่าน 405) 25 ก.พ. 59
๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ สอบประมวลผลการอ่านครั้งที่ 5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อ่าน 441) 13 ม.ค. 59
๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ สอบพรีโอเน็ต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (อ่าน 393) 13 ม.ค. 59