ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด 22 ตุลาคม 2558
ชื่ออาจารย์ : นายจำเนียร โลหะเวช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,10:52  อ่าน 310 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุรุสดุดี ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายจำเนียร โลหะเวช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,10:49  อ่าน 281 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง
ชื่ออาจารย์ : นางอาภรณ์ อินทะศร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,11:04  อ่าน 392 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง
ชื่ออาจารย์ : วัชรพงษ์ อาจธัญกิจ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,11:01  อ่าน 356 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมัลลิกา สิงห์สม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,10:28  อ่าน 306 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมัลลิกา สิงห์สม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,10:25  อ่าน 378 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ระดับชั้น ป.4-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง
ชื่ออาจารย์ : ศิริรัตน์ ลอยขจร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,10:23  อ่าน 410 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ระดับชั้น ป.4-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมัลลิกา สิงห์สม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,10:18  อ่าน 329 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจักสารไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง
ชื่ออาจารย์ : นางอาภรณ์ อินทะศร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,10:14  อ่าน 379 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจักสารไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง
ชื่ออาจารย์ : นางสินถนอม เจริญสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,10:07  อ่าน 390 ครั้ง
รายละเอียด..