ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายธัชวรรธน์ เจริญภิรมย์บวร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบกิจกรรมใดที่ทางโรงเรียนจัดให้มากที่สุด
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมกีฬาสี
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/06/2014
ปรับปรุง 22/02/2021
สถิติผู้เข้าชม 415080
Page Views 481521
ลิ้งค์น่าสนใจโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล ตากฟ้า ตากฟ้า
2 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ตากฟ้า ตากฟ้า
3 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ตากฟ้า ตากฟ้า
4 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า
5 โรงเรียนบ้านพุนกยูง พุนกยูง ตากฟ้า
6 โรงเรียนบ้านไตรคีรี พุนกยูง ตากฟ้า
7 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ ลำพยนต์ ตากฟ้า
8 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง ลำพยนต์ ตากฟ้า (056) 298824
9 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา สุขสำราญ ตากฟ้า
10 โรงเรียนวัดประชาสรรค์ สุขสำราญ ตากฟ้า 0-5624-1652
11 โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สุขสำราญ ตากฟ้า
12 โรงเรียนบ้านพลับพลาชัย หนองพิกุล ตากฟ้า
13 โรงเรียนบ้านหนองพิกุล หนองพิกุล ตากฟ้า
14 โรงเรียนวัดห้วยลำไย หนองพิกุล ตากฟ้า
15 โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก หนองพิกุล ตากฟ้า
16 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองพิกุล ตากฟ้า
17 โรงเรียนบ้านพุมะค่า อุดมธัญญา ตากฟ้า
18 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) อุดมธัญญา ตากฟ้า
19 โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ อุดมธัญญา ตากฟ้า
20 โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ อุดมธัญญา ตากฟ้า
21 โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา อุดมธัญญา ตากฟ้า
22 โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ อุดมธัญญา ตากฟ้า
23 โรงเรียนโค้งบ้านใหม่ อุดมธัญญา ตากฟ้า
24 โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี อุดมธัญญา ตากฟ้า
25 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) อุดมธัญญา ตากฟ้า
26 โรงเรียนบ้านพุม่วง อุดมธัญญา ตากฟ้า
27 โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี อุดมธัญญา ตากฟ้า
28 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อุดมธัญญา ตากฟ้า
29 โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ เขาชายธง ตากฟ้า
30 โรงเรียนวัดเขาชายธงวราราม เขาชายธง ตากฟ้า
31 โรงเรียนวัดจันเสน จันเสน ตาคลี 056-339197
32 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จันเสน ตาคลี
33 โรงเรียนวัดหนองตะโก จันเสน ตาคลี
34 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จันเสน ตาคลี
35 โรงเรียนบ้านดงมัน จันเสน ตาคลี
36 โรงเรียนอุตสาหะวิทยา ช่องแค ตาคลี
37 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา ช่องแค ตาคลี
38 โรงเรียนวัดเขาฝา ช่องแค ตาคลี
39 โรงเรียนวัดเขาวง ช่องแค ตาคลี
40 โรงเรียนเคี่ยวมิ้นเซียะเชี่ยว ช่องแค ตาคลี
41 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ช่องแค ตาคลี
42 โรงเรียนวัดบ่อนิมิต ช่องแค ตาคลี 081-1815010
43 โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี
44 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ ตาคลี ตาคลี
45 โรงเรียนบ้านป่าคลัก ตาคลี ตาคลี
46 โรงเรียนวัดพุทธนิมิต ตาคลี ตาคลี
47 โรงเรียนจันทนานุสรณ์ ตาคลี ตาคลี
48 โรงเรียนพิริยศึกษา ตาคลี ตาคลี
49 โรงเรียนวัดหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี
50 โรงเรียนบ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี
51 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) ตาคลี ตาคลี
52 โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) ตาคลี ตาคลี
53 โรงเรียนบ้านวังคาง ตาคลี ตาคลี
54 โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี ตาคลี ตาคลี
55 โรงเรียนประดับวิทย์ ตาคลี ตาคลี
56 โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ ตาคลี ตาคลี
57 โรงเรียนวรนารถพิทยา ตาคลี ตาคลี
58 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน ตาคลี ตาคลี
59 โรงเรียนวัดหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี
60 โรงเรียนบ้านดงมะกุ ตาคลี ตาคลี
61 โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ ตาคลี ตาคลี
62 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ตาคลี ตาคลี
63 โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี
64 โรงเรียนปรียาโชติ ตาคลี ตาคลี
65 โรงเรียนบ้านสระแก้ว ตาคลี ตาคลี
66 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตาคลี ตาคลี
67 โรงเรียนวัดดงพลับ ตาคลี ตาคลี
68 โรงเรียนบ้านโพนทอง ตาคลี ตาคลี
69 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) ตาคลี ตาคลี
70 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี
71 โรงเรียนจงซันเซียะเซียว ตาคลี ตาคลี
72 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) ตาคลี ตาคลี
73 โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา พรหมนิมิต ตาคลี
74 โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ พรหมนิมิต ตาคลี
75 โรงเรียนวัดช่องแค พรหมนิมิต ตาคลี
76 โรงเรียนบ้านกกกว้าว พรหมนิมิต ตาคลี
77 โรงเรียนวัดหนองคูน้อย ลาดทิพรส ตาคลี
78 โรงเรียนบ้านป่าตาล ลาดทิพรส ตาคลี
79 โรงเรียนบ้านเขาขวาง ลาดทิพรส ตาคลี
80 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี
81 โรงเรียนวัดลาดทิพยรส ลาดทิพรส ตาคลี
82 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม ลาดทิพรส ตาคลี
83 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี
84 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย สร้อยทอง ตาคลี
85 โรงเรียนวัดหนองหม้อ หนองหม้อ ตาคลี
86 โรงเรียนบ้านหนองแอก หนองหม้อ ตาคลี
87 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ หนองหม้อ ตาคลี
88 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก หนองโพ ตาคลี
89 โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) หนองโพ ตาคลี
90 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี
91 โรงเรียนบ้านเขาปูน หนองโพ ตาคลี
92 โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม หนองโพ ตาคลี
93 โรงเรียนประชาสามัคคี หนองโพ ตาคลี
94 โรงเรียนบ้านหนองตาราม หนองโพ ตาคลี
95 โรงเรียนวัดห้วยดุก หนองโพ ตาคลี
96 โรงเรียนหนองโพพิทยา หนองโพ ตาคลี
97 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง หนองโพ ตาคลี
98 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) หัวหวาย ตาคลี
99 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี
100 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ หัวหวาย ตาคลี
101 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายสาขาบ้านม่วงน้อย หัวหวาย ตาคลี
102 โรงเรียนบ้านหนองตาพัน หัวหวาย ตาคลี
103 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) หัวหวาย ตาคลี
104 โรงเรียนบ้านหนองพังพวย หัวหวาย ตาคลี
105 โรงเรียนวัดเขาดุม ห้วยหอม ตาคลี 0-5623-7756
106 โรงเรียนบ้านห้วยหอม ห้วยหอม ตาคลี
107 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ห้วยหอม ตาคลี
108 โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน ห้วยหอม ตาคลี
109 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ห้วยหอม ตาคลี
110 โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) ห้วยหอม ตาคลี
111 โรงเรียนบ้านวังแรง ดอนคา ท่าตะโก
112 โรงเรียนห้องสมุดวัดดอนคา ดอนคา ท่าตะโก +66892707312
113 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ดอนคา ท่าตะโก
114 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก ดอนคา ท่าตะโก
115 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) ดอนคา ท่าตะโก 0-5624-9398
116 โรงเรียนบ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก
117 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน ทำนบ ท่าตะโก
118 โรงเรียนบ้านเขาโคกเผ่น ทำนบ ท่าตะโก
119 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก 056249386
120 โรงเรียนสามมิตร ท่าตะโก ท่าตะโก
121 โรงเรียนเสรีวิทยา ท่าตะโก ท่าตะโก
122 โรงเรียนวัดท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก
123 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ท่าตะโก ท่าตะโก
124 โรงเรียนวังวิทยา พนมรอก ท่าตะโก
125 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ พนมรอก ท่าตะโก
126 โรงเรียนพนมรอกวิทยา พนมรอก ท่าตะโก
127 โรงเรียนบ้านพนมรอก พนมรอก ท่าตะโก
128 โรงเรียนบ้านคลองบอน พนมเศษ ท่าตะโก
129 โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย พนมเศษ ท่าตะโก
130 โรงเรียนวัดพนมเศษ พนมเศษ ท่าตะโก
131 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม วังมหากร ท่าตะโก
132 โรงเรียนวัดช่องแกระ วังมหากร ท่าตะโก
133 โรงเรียนบ้านปากง่าม วังมหากร ท่าตะโก
134 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) วังมหากร ท่าตะโก 056-877105
135 โรงเรียนวัดวังมหากร วังมหากร ท่าตะโก
136 โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) วังใหญ่ ท่าตะโก
137 โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย วังใหญ่ ท่าตะโก
138 โรงเรียนบ้านดงจันทำ วังใหญ่ ท่าตะโก
139 โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง สายลำโพง ท่าตะโก
140 โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) สายลำโพง ท่าตะโก
141 โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช สายลำโพง ท่าตะโก
142 โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ สายลำโพง ท่าตะโก
143 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สายลำโพง ท่าตะโก
144 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สายลำโพง ท่าตะโก
145 โรงเรียนวัดหนองเบน สายลำโพง ท่าตะโก
146 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน สายลำโพง ท่าตะโก
147 โรงเรียนบ้านหนองตะโก หนองหลวง ท่าตะโก
148 โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองหลวง ท่าตะโก
149 โรงเรียนบ้านพุขาม หนองหลวง ท่าตะโก
150 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) หนองหลวง ท่าตะโก
151 โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง ท่าตะโก
152 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) หนองหลวง ท่าตะโก
153 โรงเรียนบ้านหนองเนิน หัวถนน ท่าตะโก
154 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว หัวถนน ท่าตะโก
155 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) หัวถนน ท่าตะโก
156 โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) หัวถนน ท่าตะโก
157 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หัวถนน ท่าตะโก
158 โรงเรียนบ้านหนองกะเปา ทุ่งทอง หนองบัว
159 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ทุ่งทอง หนองบัว
160 โรงเรียนบ้านรังงาม ทุ่งทอง หนองบัว
161 โรงเรียนบ้านไทรงาม ทุ่งทอง หนองบัว
162 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง หนองบัว
163 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ทุ่งทอง หนองบัว
164 โรงเรียนบ้านปากดง ทุ่งทอง หนองบัว
165 โรงเรียนบ้านหนองดู่ ทุ่งทอง หนองบัว 056880088
166 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ธารทหาร หนองบัว
167 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) ธารทหาร หนองบัว 056290011
168 โรงเรียนน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว
169 โรงเรียนห้วยวารีใต้ ธารทหาร หนองบัว
170 โรงเรียนบ้านหนองจิก ธารทหาร หนองบัว
171 โรงเรียนน้ำสาดเหนือ ธารทหาร หนองบัว
172 โรงเรียนวัดป่าเรไร ธารทหาร หนองบัว
173 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วังบ่อ หนองบัว
174 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม วังบ่อ หนองบัว 056230250
175 โรงเรียนวังบ่อวิทยา วังบ่อ หนองบัว
176 โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) วังบ่อ หนองบัว
177 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา วังบ่อ หนองบัว
178 โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) วังบ่อ หนองบัว
179 โรงเรียนวัดเวฬุวัน วังบ่อ หนองบัว
180 โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร วังบ่อ หนองบัว
181 โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา วังบ่อ หนองบัว 081-174-5739
182 โรงเรียนอุดมพัฒนา วังบ่อ หนองบัว
183 โรงเรียนบ้านท่าเรือ หนองกลับ หนองบัว
184 โรงเรียนวัดวังแรต หนองกลับ หนองบัว
185 โรงเรียนพรหมนุสรณ์ หนองกลับ หนองบัว
186 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส หนองกลับ หนองบัว (056) 251501
187 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ หนองกลับ หนองบัว 0819713021
188 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) หนองกลับ หนองบัว
189 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ หนองกลับ หนองบัว
190 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ หนองกลับ หนองบัว 0838747023
191 โรงเรียนวันครู(2504) หนองบัว หนองบัว
192 โรงเรียนหนองบัว หนองบัว หนองบัว
193 โรงเรียนบ้านคลองลาน หนองบัว หนองบัว 056-390018
194 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองบัว หนองบัว 0810436370
195 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง หนองบัว หนองบัว 056-217881
196 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว 09-8805-7422
197 โรงเรียนบ้านเทพสถาพร ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว
198 โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ ห้วยถั่วใต้ หนองบัว
199 โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี ห้วยร่วม หนองบัว
200 โรงเรียนบ้านจิกใหญ่ ห้วยร่วม หนองบัว
201 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม ห้วยร่วม หนองบัว
202 โรงเรียนบ้านวังโพรง ห้วยใหญ่ หนองบัว
203 โรงเรียนสระงาม ห้วยใหญ่ หนองบัว
204 โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ ตะคร้อ ไพศาลี
205 โรงเรียนบ้านช่องคีรี ตะคร้อ ไพศาลี
206 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) ตะคร้อ ไพศาลี
207 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี
208 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ตะคร้อ ไพศาลี
209 โรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ(เสนาขันธ์อุปถัมภ์) นาขอม ไพศาลี
210 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ นาขอม ไพศาลี
211 โรงเรียนบ้านวังเงิน นาขอม ไพศาลี
212 โรงเรียนบ้านนาขอม นาขอม ไพศาลี 0817070188
213 โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง นาขอม ไพศาลี
214 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี 056-390027
215 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี
216 โรงเรียนบ้านวังข่อย วังข่อย ไพศาลี
217 โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว วังข่อย ไพศาลี
218 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา วังข่อย ไพศาลี
219 โรงเรียนบ้านร่องหอย วังน้ำลัด ไพศาลี
220 โรงเรียนบ้านเขาดิน วังน้ำลัด ไพศาลี 0871990887
221 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง วังน้ำลัด ไพศาลี
222 โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) วังน้ำลัด ไพศาลี
223 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล วังน้ำลัด ไพศาลี
224 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วังน้ำลัด ไพศาลี
225 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สำโรงชัย ไพศาลี
226 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สำโรงชัย ไพศาลี
227 โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด สำโรงชัย ไพศาลี
228 โรงเรียนวัดสำโรงชัย สำโรงชัย ไพศาลี
229 โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ สำโรงชัย ไพศาลี
230 โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ สำโรงชัย ไพศาลี
231 โรงเรียนศรีอุทิศวิทยา สำโรงชัย ไพศาลี 056366122
232 โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด สำโรงชัย ไพศาลี
233 โรงเรียนบ้านห้วยตะโก โคกเดื่อ ไพศาลี
234 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) โคกเดื่อ ไพศาลี 056259283
235 โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา โคกเดื่อ ไพศาลี
236 โรงเรียนวัดหนองเสือ โคกเดื่อ ไพศาลี
237 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ โคกเดื่อ ไพศาลี
238 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ โพธิ์ประสาท ไพศาลี
239 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง โพธิ์ประสาท ไพศาลี
240 โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี โพธิ์ประสาท ไพศาลี
241 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท โพธิ์ประสาท ไพศาลี ๐๕๖ - ๘๙๐๕๖๗
242 โรงเรียนบ้านโค้งสวอง โพธิ์ประสาท ไพศาลี
243 โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล โพธิ์ประสาท ไพศาลี
244 โรงเรียนนิมิตศึกษา ไพศาลี ไพศาลี
245 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ไพศาลี ไพศาลี 056390022
246 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท ไพศาลี ไพศาลี
247 โรงเรียนไพศาลีพิทยา ไพศาลี ไพศาลี
248 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี
249 โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี