ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ "โรงเรียนบ้านคลองลาน จะเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ข่าวประชาสัมพันธ์
17 ส.ค 62 คณะครูจะนำนักเรียนทัศนศึกษา มหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทอง 13 ส.ค. 62
9 ส.ค 62 คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 13 ส.ค. 62
7 ส.ค 62 รร.บ้านคลองลานได้จัดกีฬาสีภายใน ต้นลานเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 13 ส.ค. 62
นายกองค์บริหารส่วนตำบลหนองบัวพร้อมด้วยบุคลากรได้มาให้ความรู้โครงการคุณธรรม นำชัวิต 13 ส.ค. 62
31 กค 62 สำนักงานกรมปศุสัตว์ ต.หนองบัว ได้มาสุ่มตรวจอาหารเสริมนม รร.บ้านคลองลาน 13 ส.ค. 62
26 กค.62 คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 30 ก.ค. 62
26 กค.62 คณะครูและนักเรียนทำพิธีเฉลิมพระชนพรรษา ในหลวง ร.10 30 ก.ค. 62
วันที่ 16 ก.ค.2562 คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญ ถวายเทียน ในวันอาสาฬหบูชา 16 ก.ค. 62
วารสาร
4/2560
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
สวัสดีลูกลานทุกคนครับ (765/0) 11 ก.ย. 57
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน